Pendekatan



  • Mengutamakan Prinsip Keutamaan
  • Membangun dan Membina
  • Mengenalpasti dan menyelesaikan masalah
  • Bertindak sederhana dan bijaksana
  • Bekerja secara kolektif
  • Dedikasi, Iltizam dan Istiqamah